Met vragen over deze meetlat kan u terecht bij:

Steunpunt Dubolimburg
Marktplein 7 bus 1, 3550 Heusden-Zolder

T 011/517 057
F 011/571 287
steunpunt@dubolimburg.be
www.dubolimburg.be
Test uw bouwproject met de Meetlat Duurzaam Bouwen

De Meetlat Duurzaam Bouwen is opgemaakt voor professionelen en is een hulpmiddel om het ambitieniveau van uw project te bepalen. De meetlat kan ook als toetsingslijst worden gebruikt.

De meetlat is onderverdeeld in 7 thema's namelijk wetgeving, proces, omgeving, welzijn, energie, water en materialen met hun bijhorende subthema's en vragen.

Door uw project te toetsen aan deze meetlat, krijgt u een score per thema en subthema.

U kan de meetlat invullen voor woningbouw, utiliteitsbouw en verkaveling.